Gewichtsmanagement programma 

 

 

Informatie gewichts management programma

 

Populair ook wel het Hypnose dieet genoemd

Er zijn verschillende ervaringen van patiŽnten over het moment wanneer zij resultaat ervaren van de therapie. Het is mogelijk dat de ene patiŽnt na 7 sessies al resultaat heeft en de ander na 11 sessies. Ook is het mogelijk dat de patiŽnt een terugval heeft in zijn behandelingsperiode. Het programma bestaat daarom uit een kennismakingsgesprek (intake) 6 sessies verdeeld over 13 weken met daarna een terugkomsessie in week 26 en een evaluatiegesprek in week 52. Indien het eetprobleem gerelateerd blijkt te zijn door omstandigheden uit het verleden ( trauma etc. ) dan kan in overleg met de cliŽnt van het programma worden afgeweken met enkele extra sessies.

80% van de patiŽnten die behandeld worden met 14 sessies hypnotherapie blijven op gewicht of ondervinden slechts milde symptomen na de behandeling.

 

Hypnose en hypnotherapie

Hypnose of gerichte trance is een staat van verhoogde concentratie. Trance is een bewustzijnstoestand, welk zich tussen het waken en het slapen in bevindt.

Ieder kent wel ervaringen van trance. Wanneer u bijvoorbeeld een boek leest of naar een film kijkt, dan kunt u er zo in opgaan dat u niet hoort wat iemand tegen u zegt. Of  wanneer u door het verkeer gaat, u voor een moment de gedachte had: ĎHť, ben ik hier al?í. Er lijkt een stuk overgeslagen te zijn. In deze tijd was u in trance.

In de therapie maakt de therapeut gebruik van ontspanningstechnieken, die de patiŽnt helpen om in trance te gaan en van de alledaagse bewuste toestand naar de onbewuste toestand te gaan. Hierdoor krijgt de patiŽnt toegang tot het onbewuste.

 

Verklaring  van de effectiviteit van hypnotherapie

Hypnotherapie is van oudsher een medisch vak, gericht op het veranderen van fysiologische processen. Onze darmbewegingen kunnen we niet op een directe manier controleren. Het gladde spierweefsel valt buiten de bewuste beÔnvloeding. In trance wordt de dominante linker hersenhelft als het ware op een de waakvlam gezet. De linker hersenhelft is actief wanneer wij wakker zijn en kenmerkt zich door conditionering (bijvoorbeeld dat we iedere ochtend hetzelfde ritueel hebben bij het opstaan). De linker hersenhelft bevat het dagelijkse denken, beredeneren, controleren, omvat alle normen en waarden. Deze bewuste kant beperkt de patiŽnt vaak in zijn functioneren en is daardoor afgesneden van wat goed voor hem of haar is. De patiŽnt kan niet bij die vermogens en mogelijkheden. Wanneer de patiŽnt wakker is en je geeft een suggestie Ďdat zijn maag en darmen van af nu weer normaal gaan functionerení, dan komt deze boodschap niet binnen. 

Doordat de linkerhersenhelft als het ware op de waakvlam staat, komt er een verbinding tot stand met de rechter hersenhelft. Deze rechter hersenhelft omvat ons gevoelsleven, de emoties, het zelfoplossend vermogen, de creativiteit, de ervaringen die we hebben opgedaan en de mogelijkheden om anders met problemen en klachten om te gaan, het onbewuste. Deze hersenhelft kenmerkt zich door openheid en is met het geheel van de mens bezig, holistisch.

Doordat de patiŽnt hier contact mee maakt in de therapie, kunnen problemen opgelost worden, oorzaken aangepakt worden, andere inzichten verkregen worden, een relativerend vermogen ontwikkeld worden, andere manieren van omgaan met klachten en problemen aangeleerd worden, het zelfherstellend vermogen vergroot worden.

Het is een gegeven dat gedachtebeelden (of: imaginaties) in de hersenen een reactie in het lichaam kunnen bewerkstelligen. Een bekend voorbeeld is in gedachten sterk concentreren dat u bijt in een citroen: de speekselklieren in de bovenkaak zullen dan actief worden en speeksel in de mondholte afscheiden. Bepaalde gedachtebeelden kunnen dus een heel specifieke uitwerking hebben op het lichaam en de organen.

Laboratoriumonderzoek heeft verder uitgewezen dat hypnotherapie direct de werking van de darmen beÔnvloedt. Het verandert de manier van bewegen van de darmen, hoe de spieren samentrekken en ook de mate van gevoeligheid in de darmen.

 

Doelen van de behandeling

De behandeling is gericht op lichamelijk herstel, natuurlijke herstel van het eetpatroon, stressbestendigheid en zelfvertrouwen. De behandeling is gericht op de volgende gebieden:

Lichaam

Algemene ontspanning, lokale relaxatie, pijnvermindering, vermindering van de gevoeligheid en overprikkelbaarheid, krampvermindering, verbeterde werking van medicijnen en/of dieet,

Mentaal

Vergroten van het zelfvertrouwen, het stellen van haalbare en efficiŽnte doelen, heldere probleeminschatting, bevorderen van egosterkte, klacht en stressbeheersing.

Emotioneel

Angst- en pijnreductie, ombuigen van een passieve naar een actieve opstelling, ombuiging van de negatieve beleving van de klacht, positieve toekomstverwachting creŽren.

Gedrag

Doelen realiseren door middel van daadkracht, controle over omgevingsfactoren, stimuleren in huiswerkoefeningen en het hanteren van zelfhypnose recording, het volhouden van dieetvoorschriften, afbakening van de eigen grenzen, omgaan met conflictsituaties, beheersen en beheren van de eigen lichaamsspanning, omgaan met energieverdeling.

 

Inhoud van de behandeling

De behandeling bestaat uit een kennismakingsgesprek (intake) 6 sessies verdeeld over 13 weken met daarna een terugkomsessie in week 26 en een evaluatiegesprek in week 52. Indien het eetprobleem gerelateerd blijkt te zijn door omstandigheden uit het verleden ( trauma etc. ) dan kan in overleg met de cliŽnt van het programma worden afgeweken met enkele extra sessies.

Van de cliŽnt wordt een actieve rol gevraagd in de behandelingsperiode. Dit houdt in dat de patiŽnt dagelijks een dagboek bijhoudt van zijn klachten, lichaamsgerichte oefeningen doet en een MP3 beluisterd, om dagelijkse zelfhypnose thuis toe te passen en te beoefenen.

De sessies worden volgens schema gepland.

In de eerste sessie wordt een intake gedaan, waarbij de patiŽnt en zijn klachten centraal staan. De patiŽnt leert ook in trance te gaan. Naar aanleiding van de intake wordt een behandelplan gemaakt waarbij de behandeling afgestemd is op de klachten, de coping1), en de persoonlijke kwaliteiten en groeipunten van de patiŽnt. De behandeldoelen worden met de patiŽnt besproken in de tweede sessie. De opbouw van een sessie is ongeveer als volgt:

-               Huiswerkopdrachten, ervaringen en veranderingen worden besproken

-               Per sessie wordt een onderwerp aan de orde gesteld n.a.v. het behandelplan

-               Lichaamsgerichte oefeningen worden gedaan en schriftelijk meegegeven

-               De therapie: dit deel beslaat een half uur van de sessie; hierbij wordt gebruik gemaakt van de trance en het somnambule stadium, waarbij de patiŽnt open staat voor therapeutische suggesties gericht op het ik, relatie en klachtgebied. De interventies die toegepast worden zijn afhankelijk van de lading die de klacht heeft, de mogelijkheden die de patiŽnt heeft om met de klacht om te gaan en de ik-sterkte die aanwezig is om de klacht te kunnen hanteren en te dragen. In het begin van de therapie wordt vaak gewerkt aan ladingvermindering en draagkracht-vergroting op het onbewuste niveau, later op bewust niveau. Interventies die gebruikt worden zijn passieve en actieve imaginaties van ego-state therapie (gedragstherapie), therapeutische suggesties en het herkaderen.

-               De sessie wordt tot slot geŽvalueerd en afgesloten. Er worden bandopnames meegegeven van de sessie (m.n. de passieve imaginaties, zelfhypnose) om dagelijks thuis toe te passen.

De laatste sessie  wordt benut om de therapie te evalueren en af te sluiten dit gebeurd zes maanden na de 14e week.

Een jaar na het einde van de behandeling wordt de patiŽnt geadviseerd contact op te nemen voor een terugkom sessie en jaarlijks terug te komen voor een onderhoudsbehandeling.

 

Doorverwijzingcriteria

-               Er is geen verwijsbriefje van de arts nodig.

-               Leeftijd tussen de 15 en 60 jaar. Bij jongeren en ouderen zijn de resultaten minder gunstig: 50-60 % in plaats van 80 %.

-               Dieetmaatregelen zijn toegestaan.

 

Kosten

De kosten van de behandeling zijn Ä 95.-  per uur.  Een gemiddelde sessie duurt plm. anderhalf uur. Vanuit de aanvullende verzekering vergoed een aantal zorgverzekeraars een gedeelte van de therapie.

Persbublicaties

In de afgelopen jaren zijn er enkele artikelen in bladen gepubliceerd waarin het gewichtmanagement wordt benoemd als Hypnose dieet:

1) Coping ook adaptie of aanpassing. De manier waarop problemen te lijf worden gegaan.